V.S.O.P.
V.S.O.P.

Prawo i Bezpieczeństwo
Prawo
Bezpieczeństwo
Oferta
O firmie
Kierunki rozwoju
Misja
Gadżety
 

V.S.O.P. PRAWO

Szanowni Państwo

Wszyscy, którzy rozważają użycie oferowanych przez naszą grupę urządzeń destylacyjnych do destylowania własnych alkoholi pochodzących z winiarstwa, cukrownictwa, sadownictwa, pszczelarstwa etc. powinni być świadomi, iż zrobią to na własną odpowiedzialność i w sprzeczności z obowiązującym w naszym kraju prawem.

Prosimy o zapoznanie się z ustawą przedstawioną poniżej
http://bimber-wiki.ovh.org/doku.php?id=prawo:ustawa18112006
oraz z punktami zaznaczonymi wykrzyknikiem i odnoszącymi się bezpośrednio do domowego destylerstwa. Urządzenia oferowane przez naszą grupę a zwłaszcza oferty kolumnowe mogą służyć do destylowania substancji smakowych, zapachowych i esencji dobieranych wg. indywidualnych procedur.

Jakiekolwiek odniesienia w tekście do:

  • czystości wyrażonej w procentach,
  • destylacji alkoholu,
  • słów mogących oznaczać alkohol tj. bimber, samogon, rosolis, nalewki, destylat, etanol, etc.

mają charakter wyłącznie teoretyczny, oparty na wyliczeniach zaczerpniętych ze wzorów inżynierii chemicznej, lub tradycyjnych obowiązujących w potocznej mowie sformułowań.

Jednocześnie informujemy, iż stale angażujemy się i popieramy wszystkie przedsięwzięcia mogące doprowadzić w konsekwencji do legalizacji domowej i gospodarskiej destylacji alkoholu w Polsce.

Za legalizacją destylacji przemawia szereg argumentów merytorycznych, historycznych i społecznych. Jest to nasza historia, tradycja, jakość poparta badaniami, regionalny i unikalny charakter napojów produkowanych dotychczas w ukryciu, a nawet niwelowanie negatywnych skutków alkoholizmu zmuszających osoby słabe do wyprzedawania własnego majątku a najczęściej poszkodowanych członków rodziny, w celu nabycia obiektu uzależnienia czyli najpodlejszej wódki państwowej. Problematyka domowej i gospodarskiej destylacji dawno straciła odium chałupniczego bimbrownictwa grożącego konsumentom utratą zdrowia lub życia. Silnie zakorzeniona w polskich umysłach propaganda komunistycznego państwa traci swą wymowę wraz z lawinowym wzrostem hobbystów, których celem nadrzędnym jest jakość i niepowtarzalność produkowanych przez siebie wyrobów. Niestety zmiana przepisów wymaga uświadomienia decydentom każdej opcji politycznej, że domowa i gospodarska destylacja alkoholu może mieć nie tylko pozytywne skutki społeczne, ale też ekonomiczne.

W świetle martwych przepisów, świadomości, że ci, co chcą i tak będą to robić, budżet państwa traci poważne sumy pieniędzy, których nie zrekompensuje bandycka akcyza. Jeżeli kilkumilionowa Słowenia posiada 24000 zarejestrowanych destylerów nasz potencjał można z powodzeniem liczyć na setki tysięcy. Przy zryczałtowanych opłatach w wysokości do np.1000 PLN rocznie można spokojnie mówić o kilkudziesięciu milionowych stratach z tytułu głupiego prawa prącego wbrew polskiej tradycji i logice na korzyść fałszywego przekonania, że zakazanie destylacji alkoholu wpłynie na zwiększenie sprzedaży monopolowej.

Ci, którzy choć raz próbowali własnego wyrobu wiedzą, że te dwa światy raz oddzielone nigdy się nie połączą a powodem tego jest właśnie różnica w jakości, różnica przemawiająca zawsze na korzyść domowego produktu w stosunku do monopolowej trucizny.

Ideę legalizacji popierają liczne autorytety społeczne i kulinarne, niejednokrotnie charakteryzujące nasz dorobek prawny w tym zakresie jako haniebny. Wszystkim, którzy przeczytali powyższe wyjaśnienia życzymy przyjemnej lektury i przypominamy, że destylacja w Polsce na dzień dzisiejszy jest nadal nielegalna.


Prawo i Bezpieczeństwo | Oferta | O firmie | Kierunki rozwoju | Misja | Gadżety